ค้นพบจำนวน 3 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านด่าน หมู่4 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
สถานีอนามัยตำบลบ้านด่าน ซ.1327 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง