ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปึกสำโรง ตำบลแสลงพัน ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ป่าลานหินดาด ตำบลวังม่วง ถ.เทศบาล 3 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าฤทธิ์ ตำบลวังม่วง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแสลงพัน ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โป่งเก้ง ตำบลวังม่วง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220
โรงพยาบาลวังม่วง 60 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังม่วง ถ.เทศบาล 3 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220
สถานีอนามัยหินซ้อน ซ.สบ. 4016 ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220
สถานีอนามัยแสลงพัน ซ.2089 ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220
สถานีอนามัยปึกสำโรง ซ.สบ. 4016 ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220
สถานีอนามัยป่าลานหินดาด ถ.เทศบาล 3 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220
สถานีอนามัยท่าฤทธิ์ ซ.2089 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220
โรงพยาบาลวังน้อย ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง