ค้นพบจำนวน 29 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองแวง ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หินลับ ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หลังเขา ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองน้ำใส ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองโป่ง ตำบลลำพญากลาง ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สาวน้อย ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังยาง ตำบลซับสนุ่น ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองย่างเสือ ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลำสมพุง ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมิตรภาพ ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลซับสนุ่น ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองม่วงเหนือ ตำบลลำพญากลาง ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองไทร ตำบลหนองย่างเสือ ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โป่งไทร ตำบลลำสมพุง ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมวกเหล็ก ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
สถานีอนามัยหินลับ ซ.3224 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
สถานีอนามัยหลังเขา ซ.2089 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
สถานีอนามัยหนองย่างเสือ ซ.2224 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
สถานีอนามัยหนองโป่ง ซ.2224 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
สถานีอนามัยลำสมพุง ซ.2247 ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
สถานีอนามัยลำพญากลาง ซ.2247 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
สถานีอนามัยโป่งไทร ซ.2224 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
สถานีอนามัยบ้านวังยาง ซ.สบ. 6005 ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18220
สถานีอนามัยน้ำตกสาวน้อย ซ.2224 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
สถานีอนามัยซับสนุ่น ซ.สบ. 6005 ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18220
สถานีอนามัยคลองม่วงเหนือ ซ.2247 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
สถานีอนามัยหนองน้ำใส ซ.สบ. 6005 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
โรงพยาบาลมวกเหล็ก ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง