ค้นพบจำนวน 35 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42-4210 ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4061-4157 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130
แยกถนนมะกรูด-ถนนโรงอ่าง ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42-410 ต.จะบังติกอ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4061-4075 ต.บ้านนอก อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4075-42 ต.ตันหยงดาลอ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42-43 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410-4061 ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4061-42 ต.ลางา อ.มายอ จ.ปัตตานี 94190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42-409 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4061-4092 ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 94140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42-4074 ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4157-4060 ต.ละหาร อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 409-4072 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4060-42 ต.มะนังดาลำ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4157-42 ต.ละหาร อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4092-4071 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 94140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4074-4092 ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 94140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4074-4092 ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 94140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4136-4167 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 94220
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4136-4167 ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 94220
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4168-4060 ต.ตะโละดือรามัน อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 94230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4136-4167 ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 94220
สถานีขนส่งจังหวัดปัตตานี ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สถานีรถไฟนิคม ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
สถานีรถไฟโคกโพธิ์ ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
สถานีรถไฟนาประดู่ ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180
สถานีรถไฟวัดช้างให้ ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180
สถานีรถไฟบ้านไร่ ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180
สถานีรถไฟบ้านคลองทราย ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180
สถานีรถไฟตาเซะ ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
ท่าเทียบเรือศิริวัฒน์การประมง ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
ท่าเทียบเรือส. เดินนาวี ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
ท่าอากาศยานปัตตานี ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง