ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
อาคารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
แยกคลองแห ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
แยกคลองเรียน ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4135-43 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
สถานีขนส่งอำเภอหาดใหญ่ ถ.ทุ่งเสา 2 ซอย 14 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง