ค้นพบจำนวน 36 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านวังพญา ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนคุรุปประชาสรรค์ ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะจือฆา ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านจำปูน ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านโต๊ะปาเก๊ะ ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนวัดนิโครธาวาส ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านอูเป๊าะ ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา 94230
โรงเรียนบ้านกาเม็ง ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านไม้แก่น ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนพัฒนาวิทยากร ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนแสงจริยธรรม ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านปาดาฮัน ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านพอแม็ง ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านสะโต ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านเกียรติ ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนมะฮัดดะวะห์อิสลามียะห์ ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านกาดือแป ต.กาลูปัง อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านรามัน ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนอนุบาลศรีรามัน ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านบาโงย ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านตะโล๊ะหะลอ ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านบือยอง ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนรามันศิริวิทย์ ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านบือเล็ง ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านปูลัย ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านโกตาบารู ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านกาลูปัง ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านนาเตย ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านตะโละ ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านปงตา ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านมาแฮ ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านกาลอ ต.กาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนธารแร่ ต.กาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง