ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านตาชี ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านพงกูแว ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านกาตอง ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านยะหาศิรยานุกูล ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านอาสินศึกษา ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านปาแดรู ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านละแอ ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โรงเรียนสามัคคี ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านปะแต ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านบาจุ ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านลือเน็ง ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านบายอ ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านท่าละมัย ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง