ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนอนุบาลญัณญาร์ ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนอิสลาฮียะห์ ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนศานติธรรม ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนอาสาสุลดินวิทยา ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนประทีปธรรมวิทยา ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ซ. 15 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง