ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160
โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยามูลนิธิ ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160
โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160
โรงเรียนปอเยาะ ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160
โรงเรียนวัดลำใหม่ ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160
โรงเรียนมุสลิมศึกษา ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160
โรงเรียนบ้านพร่อน ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง