ค้นพบจำนวน 330 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย (บ้านแหลม) ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนบ้านท่ากุน ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านปากน้ำ) ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนเมืองปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนบ้านบานา ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนบ้านรูสะมิแล ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนบ้านสะบารัง ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนอนุบาลอมานะศักดิ์ ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนตาดีการูสะมิแล ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนบ้านปาเระ ต.บาราโหม อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ ต.ตันหยงลุโละ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนสะบารัง ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนสตรีพัฒนศึกษา ต.ตันหยงลุโละ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนจ้องฮั้ว ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนยุวชิตบริหารธุรกิจ ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนบ้านบางปู ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
โรงเรียนบ้านคาโต ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130
โรงเรียนบ้านท่าพง ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร์ ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนบ้านบือเจาะ ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
โรงเรียนเทศบาล 5 ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดตานีนรสโมสร) ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนบ้านคลองต่ำ ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130
โรงเรียนมาดารายะห์ดารุลอุโลม ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130
โรงเรียนยะหริ่ง ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
โรงเรียนอัลอัคลัคกิลอิสลามมียะห์ ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130
โรงเรียนมะอ์ฮัดดารุลมาอาเรฟ ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130
โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดนพวงศาราม) ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนบ้านบางมะรวด ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130
โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
โรงเรียนมอาหดิลอูลูม (เตรียมศึกษาวิทยา) ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนบ้านจือโระ ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนบ้านหนองแรต ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
โรงเรียนอัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์ ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130
โรงเรียนบ้านกูวิง ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนเจริญศรีศึกษา ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนอิสลาฮุดดินคลองมานิง ต.ตันหยงลุโละ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนบ้านคลองมานิง ต.ตันหยงลุโละ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านจะบังติกอ) ต.ปะกาฮะรัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนนูรุญอิสลามภูมีวิทยา ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ ต.ตะลุโบะ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนบ้านดอนรัก ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนวิทยาอิสลาม ต.ตะลุโบะ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ต.ตะลุโบะ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนบ้านตูเวาะ ต.สาบัน อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ต.ปะกาฮะรัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนบ้านจะรัง ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130
โรงเรียนบ้านบางราพา ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ ต.บาราโหม อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนอิสลาฮุดดิน ต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130
โรงเรียนบ้านเตราะหัก ต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130
โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านสระมาลา ต.บาราเฮาะ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนบ้านเฑียรยา ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130
โรงเรียนอิสลามปราโมทย์วิทยา ต.บาราโหม อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130
โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง ต.ตะลุโบะ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
โรงเรียนพัฒนาอิสลาม ต.บาราเฮาะ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนซอลาฮูดีวิทยา ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
โรงเรียนบ้านท่ายาม ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุด ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านมูหลง ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
โรงเรียนบ้านปิยา ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
โรงเรียนบ้านสิเดะ ต.บาราเฮาะ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนศานติธรรมวิทยา ต.บาราเฮาะ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนบ้านปะกาลือสง ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านอาโห ต.บาราโหม อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนบ้านกาฮง ต.บาราเฮาะ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนบ้านกลาง ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130
โรงเรียนบ้านกือยา ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130
โรงเรียนบ้านปะกาจินอ ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านใหม่ ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านศาลาสอง ต.ปุยุด อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน ต.สาบัน อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
โรงเรียนบ้านหัวคลอง ต.บ้านนอก อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130
โรงเรียนฟังกับวิทยา ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
โรงเรียนบ้านอีบุ๊ ต.ปุยุด อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนบ้านตันหยง ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด ต.บาราเฮาะ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนปูยุดประชารักษ์ ต.บาราเฮาะ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนบ้านปรัง ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ ต.บาราเฮาะ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนกูตงวิทยา ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง