ค้นพบจำนวน 3 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านโซ่ง ซ.2199 ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ซ.2199 ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ ซ.โยธาธิการ ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง