ค้นพบจำนวน 32 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ซ.229 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านท่าม่วง ซ.229 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข ซ.โนนแสนสุข ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านดอนดู่ ซ.ศรีวราภรณ์ ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อน ซ.229 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ซ.229 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ซ.229 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนชนบทศึกษา ซ.229 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์ ซ.รพช. ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านห้วยอึ่ง(ห้วยอึ่งราษฎร์อนุกูล) ซ.รพช. ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล ซ.รพช. ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนดอนหมู ซ.โยธาธิการ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ซ.2199 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ ซ.รพช. ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ ซ.รพช. ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านวังแสง ซ.โยธาธิการ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผาย ซ.2199 ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านหญ้าเครือ ซ.2199 ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลา ซ.โยธาธิการ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านโนนข่า ซ.โยธาธิการ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านโซ่ง ซ.2199 ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี ซ.โยธาธิการ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ซ.โยธาธิการ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ซ.2199 ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา ซ.ขก. 1023 ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ ซ.โยธาธิการ ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านแท่น(คุรุราษฎร์รัฐสงเคราะห์) ซ.ขก. 1023 ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย ซ.ขก. 1023 ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง ซ.ขก. 5040 ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านทุ่มห้วย ซ.ขก. 5040 ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ซ.ขก. 5040 ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น ซ.รพช. ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง