ค้นพบจำนวน 53 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านท่าลาด ซ.ขก. 3023 ต.หว้าทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนบ้านหนองโน ซ.ขก. 2025 ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนดินดำชัยวิทยา ซ.ขก. 3023 ต.หว้าทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ ซ.ขก. 4036 ต.ดินดำ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี ซ.อบต. ต.เขาน้อย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา ซ.รพช. ต.ในเมือง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนหว้าทอง ซ.ขก. 3023 ต.หว้าทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนบ้านพระบาทโนนคูณ ซ.ขก. 3212 ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร ซ.ขก. 4036 ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนโสกห้างศึกษา ซ.ขก. 2147 ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ ซ.อบต. ต.เขาน้อย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนบ้านนาหว้า ซ.ขก. 2147 ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนบ้านโพนเพ็กวิทยา ซ.2133 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนบ้านห้วยชัน ซ.ขก. 4021 ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนบ้านแดง ซ.รพช. ต.ในเมือง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม ซ.ขก. 3023 ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนบ้านหัน ซ.ขก. 4021 ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนบ้านหนองขาม ซ.2038 ต.ในเมือง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนภูเวียงวิทยายน ซ.2038 ต.ในเมือง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนบ้านเรือ ซ.ขก. 4021 ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์ ซ.ขก. 3212 ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม ซ.2038 ต.ในเมือง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนบ้านหนองนาคำ ซ.2038 ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ซ.2038 ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ซ.ขก. 4021 ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ซ.2038 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ซ.2038 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ซ.2038 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนอนุบาลพัฒนาเด็กศรีวิสุทธิ์ ซ.2038 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนบ้านหนองบัว ซ.รพช. ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนอนุบาลนันทพร ถ.โพธิ์ชัย ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนบ้านหินร่อง ซ.รพช. ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนบ้านวังขอนแดง ซ.โยธาธิการ ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโสภน ซ.โยธาธิการ ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนสงเปือย ซ.ขก. 2005 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา ซ.โยธาธิการ ต.หนองกุงเซิน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา ซ.โยธาธิการ ต.หนองกุงเซิน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ ซ.ขก. 2005 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา ซ.โยธาธิการ ต.หนองกุงเซิน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนบ้านอ่างศิลา ซ.2038 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส ซ.ขก. 2005 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ซ.ขก. 2005 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนบ้านโคกไร่ ซ.2038 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนบ้านนาชุมแสง ซ.ขก. 2005 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ซ.ขก. 4021 ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ซ.ขก. 4021 ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ ซ.2038 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนหนองย่างแลนหนองทุ่ม ซ.โยธาธิการ ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ ซ.ขก. 4021 ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนบ้านค้อ ซ.ขก. 4021 ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนบ้านห้วยฝาย ซ.ขก. 2045 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น ซ.อบจ. ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด ซ.โยธาธิการ ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง