ค้นพบจำนวน 22 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านโพนงาม ซ.2233 ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงเรียนบ้านเขวาประชาศึกษา ซ.2233 ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงเรียนบ้านป่าไม้งาม ซ.ขก. 2047 ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงเรียนบ้านหนองบัวเลิง ซ.2233 ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงเรียนบ้านท่านางแนว ซ.2065 ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงเรียนบ้านท่านางแนววิทยายน ซ.2065 ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) ซ.อบจ. ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม ซ.รพช. ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง ซ.ขก. 4022 ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร ซ.2065 ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงเรียนแวงน้อยศึกษา ซ.ขก. 2047 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงเรียนอนุบาลกุลฤดีแวงน้อย ซ.2065 ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล ซ.ขก. 4022 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ซ.2065 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงเรียนบ้านกุดรู ซ.2065 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงเรียนบ้านแวงน้อย ซ.โยธาธิการ ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงเรียนบ้านดอนหันนาจาน ซ.ขก. 4029 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน ซ.ขก. 2110 ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงเรียนบ้านหนองม่วงโนนงิ้ว ซ.ขก. 4029 ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงเรียนบ้านทางขวาง ซ.รพช. ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด ซ.2246 ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงเรียนบ้านหลุบกุง ซ.2246 ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง