ค้นพบจำนวน 20 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่ง ซ.2233 ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ ซ.ขก. 1021 ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ซ.2199 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงเรียนอนุบาลอำไพแวงใหญ่ ถ.สุขาภิภาล 1 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร ซ.2233 ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ ซ.2233 ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงเรียนบ้านดอนโจด ซ.ขก. 1021 ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงเรียนบ้านบะแค ซ.ขก. 5040 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา ซ.2233 ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงเรียนคอนฉิม ซ.อบต. ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา ซ.2233 ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงเรียนโนนทองวิทยา ซ.2233 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน ซ.2199 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงเรียนบ้านโนนจันทึก ซ.2233 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงเรียนบ้านรัตนะ ซ.2233 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา ซ.2233 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ ซ.2233 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง ซ.2199 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงเรียนบ้านหนองแดง ซ.2233 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ ซ.2233 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง