ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยการอาชีพพล ซ.2246 ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ ซ.โยธาธิการ ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง ซ.มิตรภาพ ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนมิตรภาพ 2 ซ.โยธาธิการ ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนโนนข่าวิทยา ซ.2246 ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝ้าย ซ.2246 ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง