ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี ซ.ขก. 5040 ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนพลพัฒนศึกษา ซ.ขก. 1016 ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ ซ.ขก. 1016 ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า ซ.ขก. 1016 ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ซ.มิตรภาพ ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม ซ.AH12 ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง