ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา ซ.ขก. 2087 ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านหนองบะ ซ.2246 ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านหนองแวงมน ซ.2246 ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ซ.2246 ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง