ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านโนนหอม ซ.2199 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านโนนศาลา ซ.2199 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคี ซ.2233 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ ซ.2240 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฎร์สามัคคี) ซ.2233 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านยานาง ซ.2240 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง