ค้นพบจำนวน 48 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยการอาชีพพล ซ.2246 ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี ซ.ขก. 5040 ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนพลพัฒนศึกษา ซ.ขก. 1016 ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ ซ.ขก. 1016 ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า ซ.ขก. 1016 ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านหนองทุ่ง ซ.ขก. 1016 ต.หัวทุ่ง อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ซ.มิตรภาพ ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล ซ.2233 ต.หัวทุ่ง อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม ซ.AH12 ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านโนนหอม ซ.2199 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านโนนศาลา ซ.2199 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น ซ.ขก. 3018 ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคี ซ.2233 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ ซ.ขก. 3018 ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านป่าเป้า ซ.ขก. 3018 ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ ซ.2240 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนเทคโนโลยีพลพนิชยการ ซ.มิตรภาพ ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนศรเมืองพลวิทยา ซ.สมานมิตร ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนกระแสพัฒนา(อินทรบำรุง) ซ.เฉลิมพล ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฎร์สามัคคี) ซ.2233 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านยานาง ซ.2240 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ ซ.สมานมิตร อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนซู่เอ็ง ซ.สมานมิตร อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง ซ.207 อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์) ซ.207 อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านแพ็กน้อย ซ.207 อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล ซ.แสงทองประชาสรรค์ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนพล ซ.2065 ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ถ.พลรัตน์ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ซ.2065 ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านหนองอรุณ ซ.2065 ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนชุมชนบ้านชาด ซ.207 อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย ซ.2065 ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ ซ.โยธาธิการ ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง ซ.มิตรภาพ ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนมิตรภาพ 2 ซ.โยธาธิการ ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านหันใหญ่ ซ.ขก. 2046 อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา ซ.ขก. 2087 ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนโนนข่าวิทยา ซ.2246 ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝ้าย ซ.2246 ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนหนองมะเขือซองแมววิทยา ซ.2246 ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านโนนชาดวิทยา ซ.ขก. 2046 ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง ซ.มิตรภาพ ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านหนองบะ ซ.2246 ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านหนองแวงมน ซ.2246 ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี ซ.อบจ. ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนวัดบ้านหนองแวงโสกพระ ซ.มิตรภาพ ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ซ.2246 ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง