ค้นพบจำนวน 51 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น ถ.แจ้งสนิท ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ซ.รพช. ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ ซ.ขก. 4044 ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านละว้า ซ.รพช. ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม ซ.ขก. 3094 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านเป้า ซ.ขก. 3094 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนอนุบาลจิรภา ซ.ขก. 3094 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง ซ.ขก. 3094 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านหนองนางขวัญ ซ.ขก. 3094 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ ซ.2228 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ซ.ขก. 4044 ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านเมืองเพีย ซ.229 ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านเกิ้ง ซ.มิตรภาพ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านไผ่ ซ.ทองประเสริฐ 8 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ซ.ทองประเสริฐ 11 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษา ซ.เจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ซ.เจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ซ.ทองประเสริฐ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า ถ.แจ้งสนิท ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ ซ.อินทรกนก ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านไผ่วิทยา ซ.บ้านไผ่พัฒนา 2 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 2 ถ.แจ้งสนิท ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ ซ.ประเสริฐแก้วอุทิศ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนกรุณาศึกษา(พณิชยการบ้านไผ่) ซ.ศาลเจ้า ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านขามเรียน ซ.โยธาธิการ ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ ซ.แจ้งสนิท 3 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ ซ.โพธิ์ชัย ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ถ.แจ้งสนิท ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ) ถ.แจ้งสนิท ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง ถ.แจ้งสนิท ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ ซ.โยธาธิการ ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนหนองน้ำใส ซ.ขก. 3081 ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม ซ.2301 ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนหินลาดนาโน ซ.อบจ. ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า ซ.ขก. 2152 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง ซ.ขก. 2152 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านลาน ซ.ขก. 2152 ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านแคนเหนือ ซ.ขก. 3081 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านกุดเชือก ซ.อบจ. ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ ซ.ขก. 3081 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านขามป้อม ซ.โยธาธิการ ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง ซ.ขก. 3081 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย ซ.2297 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ซ.2301 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านป่าปอ ซ.2301 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า ซ.ขก. 3018 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย ซ.2301 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านดอนเปือย ซ.2301 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านหนองยาง ซ.2301 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง