ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข ซ.โยธาธิการ ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง ซ.ขก. 4047 ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด ซ.ขก. 3048 ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนศิราโป่งคำ ซ.ขก. 4047 ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนหนองแสงวิทยา ซ.ขก. 3048 ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง