ค้นพบจำนวน 42 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ซ.2152 ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนโคกกลางวิทยา ซ.2152 ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนยางคำพิทยาคม ซ.2152 ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนบ้านหัวนาคำ ซ.โยธาธิการ ต.หัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนบ้านน้ำสามวัง ซ.2152 ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนบ้านคำครึ่ง ซ.2152 ต.หัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนบ้านนามูล ซ.กส. 4039 ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ ซ.ขก. 3066 ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ซ.2152 ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา ซ.ขก. 3066 ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม ซ.2152 ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนบ้านหนองแวงเป่ง ซ.2152 ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 34(บ้านกุดโง้ง) ซ.ขก. 3066 ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น ซ.2152 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ ซ.ขก. 3066 ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนบ้านแสนสุข ซ.ขก. 3066 ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนชุมชนศรีสมบูรณ์วิทยา ซ.รพช. ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ซ.2152 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ซ.ขก. 3066 ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนบ้านห้วยเชือก ซ.2110 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนพัฒนาการศึกษา ถ.มิตรบำรุง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนประถมศึกษาปรีดาภรณ์ ถ.มิตรบำรุง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนบ้านหนองโก ซ.2039 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนอนุบาลนวลน้อย ซ.2110 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนชุมชนกระนวน ซ.2110 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนหนองโนคอมพิวเตอร์ ซ.2039 ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ซ.2039 ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร ซ.ขก. 2054 ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม ซ.2152 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนพิมูลวิทยา ซ.รพช. ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข ซ.โยธาธิการ ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม ซ.2110 ต.น้ำอ้อม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนบ้านหนองซา ซ.2152 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนบ้านผักหนาม ซ.2152 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง ซ.ขก. 4047 ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนบ้านหนองโอง ซ.รพช. ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด ซ.ขก. 3048 ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว ซ.2152 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนศิราโป่งคำ ซ.ขก. 4047 ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนบ้านวังโพน ซ.ขก. 4031 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ ซ.2152 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนหนองแสงวิทยา ซ.ขก. 3048 ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง