ค้นพบจำนวน 85 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง ซ.ขก. 1001 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โรงเรียนบ้านกุดยาง ซ.โยธาธิการ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ซ.โยธาธิการ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนบ้านบะยาว ซ.โยธาธิการ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนบ้านหนองโก ซ.โยธาธิการ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ ซ.โยธาธิการ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า ซ.โยธาธิการ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ ซ.ขก. 4003 ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โรงเรียนศรีเมืองแอม ซ.ขก. 1004 ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ ซ.โยธาธิการ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนบ้านดงมัน ซ.ขก. 1004 ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โรงเรียนบ้านคำบง ซ.ขก. 1004 ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง ซ.ขก. 4003 ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โรงเรียนบ้านหินลาด ถ.,สุขสวัสดิ์, ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนบ้านคำมืด ซ.ขก. 4030 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา ซ.โยธาธิการ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนบ้านดงเรือง ซ.โยธาธิการ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนบ้านหนองหารจาง ซ.ขก. 1004 ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โรงเรียนบ้านนาเรียง ซ.รพช. ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง ซ.ขก. 4003 ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน ถ.ชลประทาน ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ซ.ขก. 2133 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนบ้านกุดพังทุยคุรุราษฎร์ศึกษา ซ.ขก. 2053 ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนเพี้ยฟานโนนสวรรค์ ซ.โยธาธิการ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษารัชมังคลาภิเษก ซ.ขก. 1001 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น ซ.ขก. 1001 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใส ซ.2039 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง ซ.รพช. ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า ถ.,สุขสวัสดิ์, ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนน้ำพองภูริพัฒน์ ถ.มิตรภาพ ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย ซ.2039 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โรงเรียนบ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์) ซ.2039 ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนอนุบาลขวัญรัตน์ ซ.2183 ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนบ้านนาคู ซ.ขก. 2053 ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนน้ำพองประชานุกูล ซ.อุปราช ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โรงเรียนมนตรีศึกษา ซ.อุปราช ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โรงเรียนหนองบัวน้อยห้วยโจคโนนขามแป ซ.ขก. 1001 ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โรงเรียนบ้านหนองแวง ซ.โยธาธิการ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา ซ.สหราชอุทิศ ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนบ้านฟากพอง ซ.มิตรภาพ ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ ซ.2039 ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์ ซ.สหราชอุทิศ ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนน้ำพอง ซ.แก้วพรรณา ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนน้ำพองศึกษา ถ.บ้านวังเกิ้ง ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง ซ.ขก. 4047 ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส ซ.AH12 ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ ซ.ขก. 4007 ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนอุดพัฒน์ฟินิคฯอุปถัมภ์ ซ.2109 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โรงเรียนบ้านวังเกิ้ง ถ.เทิงวิเศษ ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม ซ.2039 ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนบ้านสร้างแซ่งวังถั่ว ถ.เทิงวิเศษ ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนธรรมวิทย์ราษฎร์บำรุง ถ.เทิงวิเศษ ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนบ้านวังชัย ถ.เทิงวิเศษ ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน ซ.ขก. 4007 ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนคำใหญ่ปันน้ำใจ ซ.2109 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ ซ.มิตรภาพ ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โรงเรียนบ้านหนองแสง ซ.2183 ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา ซ.มิตรภาพ ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย ซ.2183 ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนบ้านสระกุด ซ.ขก. 1006 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โรงเรียนบ้านโนนพยอม ซ.ขก. 2101 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โรงเรียนบ้านทรายมูล ถ.ชลประทาน ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนบ้านม่วงหวาน ซ.ขก. 1006 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง ถ.ชลประทาน ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด ซ.มิตรภาพ ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โรงเรียนบ้านคำม่วงดงเย็น ซ.ขก. 3048 ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม ซ.ขก. 4007 ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม ซ.2183 ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่ ซ.ขก. 4007 ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ ซ.ขก. 4007 ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนบ้านบึงแก ซ.2183 ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง ซ.โยธาธิการ ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ ซ.2183 ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนโนนท่อนวิทยา ซ.2183 ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล ซ.ขก. 3199 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ ซ.ขก. 4007 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ ซ.2183 ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนลำน้ำพอง ซ.2183 ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนบ้านโนนเชือก ซ.โยธาธิการ ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนบ้านบึงเป่ง ซ.2183 ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนพระธาตุขามแก่น ซ.ขก. 4007 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนบ้านสำโรง ถ.ชลประทาน ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นวิทยาลัย ซ.ขก. 4007 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง ซ.2183 ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนบ้านหัวดง ซ.ขก. 4007 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง