ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านธาตุ ซ.โยธาธิการ ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ซ.สุขาภิบาล 1 ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
โรงเรียนอนุบาลศุภมน ซ.แสนสุข ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
โรงเรียนบ้านร่องแซง(ร่องแซงชนูปถัมภ์) ถ.มะลิวัลย์ ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
โรงเรียนโนนหันวิทยายน ถ.มะลิวัลย์ ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
โรงเรียนบ้านโนนชาติ ถ.มะลิวัลย์ ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
โรงเรียนโนนหันวิทยา ซ.สำราญชัย ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธุ์ ถ.มะลิวัลย์ ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
โรงเรียนบ้านโนนลาน ซ.ขก. 2105 ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ ซ.ขก. 2105 ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว ซ.โยธาธิการ ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง