ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านนาคำน้อย ซ.ขก. 3026 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านวังหินลาด ซ.ขก. 3026 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร ซ.ขก. 3028 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี ซ.228 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง ซ.ขก. 3028 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มวิทยาสรรค์ ซ.ขก. 3028 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนชุมแพพิทยาคม ซ.228 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านยอดห้วย ซ.ขก. 3028 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง