ค้นพบจำนวน 14 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนอนุบาลราษฎร์อำนวยศิลป์ ถ.สันติสุข 1 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนชุมแพศึกษา ซ.ประชาอุทิศ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ถ.มะลิวัลย์ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านหนองใส ถ.หนองใสใหม่สามัคคี 7 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา ถ.หนองหว้าหนองโพนทอง 2 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านไชยสอ ถ.มะลิวัลย์ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านหนองสังข์ ถ.มะลิวัลย์ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลยี ซ.201 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง ถ.มะลิวัลย์ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนชุมแพวิทยายน ซ.201 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนชุมแพวิทยาคม ซ.201 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านไผ่กุดหิน ซ.201 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านแก้งยาว ซ.201 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านหนองปลา ซ.201 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง