ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ ซ.ขก. 3028 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ซ.ขก. 3028 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนหนองไผ่(ราษฎร์สามัคคี) ซ.228 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม ซ.228 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนโคกสูงสำราญ ซ.ขก. 3028 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านหนองคะเน ถ.สันติสุข 1 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง ถ.โนนแหลมทอง 1 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านหนองขาม(ประชาวิทยาคาร) ถ.โชคชัย ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนเทศบาล 1 ซ.ประชาอุทิศ 3 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง