ค้นพบจำนวน 84 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ ซ.ขก. 3028 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนชำผักหนาม ซ.ขก. 3255 ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
โรงเรียนบ้านวังยาว ซ.ขก. 2070 ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
โรงเรียนบ้านหนองหนามแท่ง ซ.รพช. ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม ซ.201 ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
โรงเรียนบ้านนาคำน้อย ซ.ขก. 3026 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านวังหินลาด ซ.ขก. 3026 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด ซ.201 ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม ซ.ขก. 3026 ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร ซ.ขก. 3028 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ซ.2361 ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก ซ.2361 ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
โรงเรียนบ้านธาตุ ซ.โยธาธิการ ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
โรงเรียนบ้านหนองม่วงประชานุกูล ซ.ขก. 3026 ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี ซ.228 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง ซ.ขก. 3028 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มวิทยาสรรค์ ซ.ขก. 3028 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนชุมแพพิทยาคม ซ.228 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ซ.สุขาภิบาล 1 ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร ซ.ขก. 2098 ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า ซ.ขก. 2005 ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านยอดห้วย ซ.ขก. 3028 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนอนุบาลศุภมน ซ.แสนสุข ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
โรงเรียนบ้านโป่งเอียด ซ.ขก. 2005 ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านร่องแซง(ร่องแซงชนูปถัมภ์) ถ.มะลิวัลย์ ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
โรงเรียนโนนหันวิทยายน ถ.มะลิวัลย์ ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
โรงเรียนบ้านโนนชาติ ถ.มะลิวัลย์ ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
โรงเรียนโนนหันวิทยา ซ.สำราญชัย ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธุ์ ถ.มะลิวัลย์ ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด ซ.ขก. 2098 ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ซ.ขก. 3028 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านหนองศาลา ซ.ขก. 2117 ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ ซ.ขก. 2098 ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านโคกม่วง ซ.ขก. 2005 ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านโนนลาน ซ.ขก. 2105 ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
โรงเรียนหนองไผ่(ราษฎร์สามัคคี) ซ.228 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม ซ.228 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ ซ.ขก. 2105 ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
โรงเรียนกุดเข้ห้วยบง ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว ซ.โยธาธิการ ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
โรงเรียนโคกสูงสำราญ ซ.ขก. 3028 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านหนองคะเน ถ.สันติสุข 1 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง ถ.โนนแหลมทอง 1 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านขามป้อม ซ.ขก. 2005 ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนหนองหว้าวิทยา ซ.ขก. 2098 ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนโคกสูงสว่าง(ราษฎร์บูรณะ) ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านหนองขาม(ประชาวิทยาคาร) ถ.โชคชัย ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนเทศบาล 1 ซ.ประชาอุทิศ 3 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนอนุบาลราษฎร์อำนวยศิลป์ ถ.สันติสุข 1 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนชุมแพศึกษา ซ.ประชาอุทิศ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนอนุบาลชุมแพ ถ.ราษฏร์บำรุง ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนชุมแพวิทยา ซ.บุณยาบาลประดิษฐ์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านหัวหนอง ซ.บูรณาเจริญ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านชุมแพ ซ.บูรณาเจริญ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านนาสีนวน ซ.ขก. 2005 ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน ซ.ขก. 2117 ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนอนุบาลบ้านรักเรียน ซ.บูรณาเจริญ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ถ.มะลิวัลย์ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านหนองใส ถ.หนองใสใหม่สามัคคี 7 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ ถ.มะลิวัลย์ ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนชุมชนชุมแพ ซ.บูรณาเจริญ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา ถ.หนองหว้าหนองโพนทอง 2 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย ซ.ขก. 2098 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร ถ.มะลิวัลย์ ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านไชยสอ ถ.มะลิวัลย์ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านหนองสังข์ ถ.มะลิวัลย์ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลยี ซ.201 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนโคกสูง ถ.มะลิวัลย์ ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านหอย(รัฐราษฎร์รังสรรค์) ถ.มะลิวัลย์ ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง ถ.มะลิวัลย์ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ ซ.ชย. 3003 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนชุมแพวิทยายน ซ.201 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนชุมแพวิทยาคม ซ.201 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านหนองจิก ซ.ชย. 3003 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านไผ่กุดหิน ซ.201 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง ซ.ชย. 3003 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านแก้งยาว ซ.201 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนโนนงามศึกษา ซ.ขก. 2002 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านโนนอุดม ถ.มะลิวัลย์ ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนนาเพียง ซ.ขก. 2002 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านหนองปลา ซ.201 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านหนองไฮ ซ.ขก. 2002 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ซ.ขก. 2002 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านอาจสามารถ ซ.ขก. 2002 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง