ค้นพบจำนวน 21 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านนาล้อม ซ.2062 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ ซ.ขก. 2017 ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ซ.ขก. 1011 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู ซ.ขก. 2017 ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น ซ.ขก. 1011 ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ซ.2062 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนอนุบาลลดาวัลย์ ซ.ขก. 1011 ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนหนองหญ้าข้าวนก ซ.ขก. 4008 ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนบ้านบ่อแก ซ.ขก. 3054 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนบ้านชาด ซ.ขก. 3054 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนบ้านขามป้อม ซ.ขก. 3054 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนบ้านป่าส่าน ซ.ขก. 2017 ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนบ้านแก่นประดู่ ซ.โยธาธิการ ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ ซ.ขก. 3054 ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนบ้านดงเก่า ถ.พิมลธรรม ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนบ้านโพธิ์ขุมดิน ซ.รพช. ต.พระบุ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนบ้านดงกลาง ถ.รักษาไมตรี ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา ซ.ขก. 4092 ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม ถ.ผกาณี ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ซ.ขก. 4008 ต.พระบุ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย ซ.ขก. 4008 ต.พระบุ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง