ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนหินตั้งหนองอีเลิง ซ.โยธาธิการ ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ซ.ขก. 3098 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 ซ.ขก. 2017 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์ ซ.ขก. 5067 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร ซ.ขก. 3098 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนบ้านโนนคูณ ซ.ขก. 2017 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนบ้านหนองสำโรง ซ.ขก. 2017 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง