ค้นพบจำนวน 38 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านโสกแต้(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ซ.ขก. 4019 ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด ซ.ขก. 2126 ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนสว่างศิริพัฒนา ซ.ขก. 4019 ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนบ้านป่าหวาย ซ.ขก. 4019 ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนป่าหวายวิทยายน ซ.ขก. 4019 ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร ซ.ขก. 4019 ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนบ้านบะยาว ซ.ขก. 4019 ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ซ.ขก. 4019 ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ถ.มะลิวัลย์ ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ซ.รพช. ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบ้านฝาง ซ.ประชารัฐ ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนอนุบาลโชคมณี ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนอนุบาลเกียรติญา ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนฝางวิทยายน ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา ซ.อบต. ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนหินตั้งหนองอีเลิง ซ.โยธาธิการ ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนโคกสีประชาสรรค์ ซ.ขก. 2017 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ซ.ขก. 3098 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนสามัคคีสันติธรรม ซ.ขก. 2028 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 ซ.ขก. 2017 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนบ้านค้อ ซ.ขก. 2028 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์ ซ.ขก. 5067 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร ซ.ขก. 3098 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ ซ.ขก. 2017 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนหนองขามวิทยาคม ซ.ขก. 3039 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนบ้านโนนคูณ ซ.ขก. 2017 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษา ซ.ขก. 3039 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนบ้านหนองสำโรง ซ.ขก. 2017 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี ซ.ขก. 3039 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร ซ.ขก. 3039 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนบ้านคำหัวช้าง-โนนตุ่น-ป่ามะนาว ซ.รพช. ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม ซ.ขก. 3039 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนบ้านกระเดื่อง ซ.ขก. 2017 ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนบ้านโนนบ่อ ซ.ขก. 3039 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนบ้านคลองสะอาด ซ.ขก. 2017 ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนาศึกษา ซ.ขก. 2013 ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง