ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ ซ.230 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านบึงฉิม ซ.12 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนอานันทนวิทยา ถ.,ประชาสโมสร 38/1, ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านดอนคู่คุรุราษฎร์วิทยา ถ.ศรีจันทร์ ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง