ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ซ.ขก. 3001 ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
โรงเรียนบ้านโนนเขวา ซ.ขก. 3001 ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ซ.ประชาพิทักษ์ ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
โรงเรียนดอนหันวิทยาสาร ซ.208 ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
โรงเรียนบ้านสว่างมรรคา ซ.208 ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ ซ.ขก. 3001 ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
โรงเรียนบ้านโนนทัน ซ.208 ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง