ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาคม 2 ถ.ศรีจันทร์ ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 ถ.ศรีจันทร์ ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนเลิงเปือย ถ.ศรีจันทร์ ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ถ.ศรีจันทร์ ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านพระคือ ซ.โยธาธิการ ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ซ.230 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) ซ.ขก. 3001 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง