ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม ถ.ศรีธาตุ ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น ถ.ศรีธาตุ ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านดอนบม ซ.สะพานท่าราชไชยศรี ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ ซ.ธรรมสาธิต ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนกุดกว้าง ซ.ภูตา ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง