ค้นพบจำนวน 49 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านโสกแจ้ง ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง ซ.มิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้า ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงเรียนโนนค่าวิทยา ซ.มิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โรงเรียนบ้านโค้งแดง ซ.มิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ ซ.มิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โรงเรียนบ้านโนน ซ.มิตรภาพ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โรงเรียนบ้านโป่ง ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงเรียนบ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงเรียนสันติวิทยา ซ.มิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงเรียนจตุรคามสามัคคี ซ.มิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โรงเรียนวัดกุดเวียน ซ.มิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงเรียนบ้านกุดหิน ซ.มิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงเรียนบ้านสลักใด ซ.มิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โรงเรียนบ้านเมืองใหม่ ซ.มิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงเรียนบ้านนาตะโครก ซ.มิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ ซ.มิตรภาพ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โรงเรียนกุดจิกวิทยา ซ.มิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โรงเรียนพิสุทธิ์วิทยาคม 1 ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงเรียนสูงเนิน ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงเรียนประชารัฐสามัคคี ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงเรียนบ้านนากลาง ซ.มิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ ซ.มิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา ซ.มิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงเรียนบ้านบุใหญ่ ซ.มิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงเรียนพิสุทธื์วิทยาคม 2 ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงเรียนประชานุกูล ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ ซ.มิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงเรียนบ้านหนองบอน ซ.มิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า(ศาสนการบริรักษ์บำรุง) ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) ซ.290 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงเรียนสุนันทาวิทยา ซ.มิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ ซ.290 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น ซ.มิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงเรียนบ้านใหม่สันติ ซ.24 ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงเรียนบ้านสระเพลง ซ.24 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงเรียนบ้านสองคร ซ.290 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย ซ.24 ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงเรียนสองครพิทยาคม ซ.24 ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โรงเรียนบ้านหนองแวง ซ.24 ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โรงเรียนบ้านหนองม่วง ซ.24 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงเรียนบ้านหนองเบน ซ.24 ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โรงเรียนบ้านหนองเลา ซ.24 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง