ค้นพบจำนวน 35 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช พิษณุโลก 90/6 ซ.ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก ถ.ศรีธรรมไตรปิฏก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนสิ่นหมิน ถ.ขุนพิเรนทรเทพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ถ.ธรรมบูชา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนผดุงราษฎร์พิษณุโลก ถ.พญาเสือ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนอภิชาติบุตรวิทยา ถ.,บรมไตรโลกนารถ 11, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนอนุบาลโรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง ถ.มาลาเบี่ยง ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ป้อมเพชร ถ.พระร่วง ซอย 4 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ถ.ขุนพิเรนทรเทพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎร์ ถ.ขุนพิเรนทรเทพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวิชิตบุตร ถ.ศรีธรรมไตรปิฏก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดอรัญญิก ถ.พระองค์ขาว ซอย 5 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ถ.แสนพลพ่าย ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนบ้านห่วงดรุณ ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิษณุโลก ถ.พระองค์ขาว ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนธีรธาดาปฐมวัย ถ.พระองค์ขาว ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนไทยกล้าวิทยา ถ.ราเมศวร ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนเทศบาลวัดน้อย (ท. 1) ถ.,เอกาทศรถ 9, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนเทศบาลวัดท่ามะปราง (ท. 3) ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนเทศบาลวัดคูหาสวรรค์ (ท. 2) ถ.พระร่วง ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวัดธรรมจักร (ท. 4) ถ.,ธรรมบูชา 13, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนเทคนิคพาณิชยการพิษณุโลก ถ.ทิพย์เสนา ซอย 1 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ถ.,ธรรมบูชา 27, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนจ่านกร้อง ถ.,ร่วมมิตร, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนจ่าการบุญ ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศูนย์สาธิตเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานจ. พิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบู ถ.สนามบินพิษณุโลก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ถ.,พระร่วง 3, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วิทยาลัยพิษณุโลก ถ.ทิพย์เสนา ซอย 1 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช ถ.ศรีธรรมไตรปิฏก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ถ.ราเมศวร ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
อาคารคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
อาคารคหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ถ.พระร่วง ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
หอศิลปะมหาวิทยาลัยนเรศวร ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถ.ศรีธรรมไตรปิฏก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ถ.พระร่วง ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง