ค้นพบจำนวน 125 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช พิษณุโลก 90/6 ซ.ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก ถ.ศรีธรรมไตรปิฏก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดเสาหิน ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
โรงเรียนสิ่นหมิน ถ.ขุนพิเรนทรเทพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนสายใยสัมพันธ์พิษณุโลก ซ.Singhawat Rd ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนสะพานที่ 3 ซ.1064 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา ซ.1063 ต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ถ.ธรรมบูชา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนพิษณุโลกบริรักษ์ ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนผดุงราษฎร์พิษณุโลก ถ.พญาเสือ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนประชาสามัคคี ซ.1063 ต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
โรงเรียนอภิชาติบุตรวิทยา ถ.,บรมไตรโลกนารถ 11, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนอนุบาลวังจันทน์ ถ.วังจันทน์ ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนอนุบาลโรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง ถ.มาลาเบี่ยง ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ป้อมเพชร ถ.พระร่วง ซอย 4 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ถ.ขุนพิเรนทรเทพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ถ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎร์ ถ.ขุนพิเรนทรเทพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนศึกษาพิเศษพิษณุโลก ซ.1086 ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวิชิตบุตร ถ.ศรีธรรมไตรปิฏก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดอินทรีย์ ซ.1063 ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
โรงเรียนวัดอรัญญิก ถ.พระองค์ขาว ซอย 5 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม ซ.1064 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดแสงดาว ซ.1086 ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ซ.บรมไตรโลกนารถ ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดสระโคล่ ซ.พล. 4003 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดสมอแข ถ.มิตรภาพ ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ถ.แสนพลพ่าย ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดศรีวนาราม ซ.AH13 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดยางเอน ซ.12 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) ถ.ปราบไตรจักร ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดมะตูม ซ.1086 ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดมหาวนาราม ซ.พล. 4003 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดโพธิญาณ ถ.สุพรรณกัลยา ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดพิกุลทอง ซ.12 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดไผ่หลงราษฎร์เจริญ ซ.1063 ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
โรงเรียนวัดไผ่ค่อม ซ.1086 ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว ซ.1065 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดปากห้วย ซ.12 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดปากพิงตะวันออก ซ.1063 ต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
โรงเรียนวัดปากดอน ซ.1063 ต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
โรงเรียนวัดบึงราชนก ซ.12 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ซ.1063 ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
โรงเรียนวัดบ้านไร่ ซ.รพช. ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดบางพยอม ซ.Singhawat Rd ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดบางทราย ซ.1063 ต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
โรงเรียนวัดเนินมะคึด ซ.รพช. ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดท่าโรงตะวันออก ซ.1063 ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
โรงเรียนวัดท่าโรงตะวันตก ซ.1063 ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
โรงเรียนวัดท่าตะเคียน ซ.ศาลาช่อฟ้า ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดท่าตะโก ซ.Siharajdachochai Rd ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย ซ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดดงข่อย ซ.12 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดจุฬามณี ซ.1063 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ถ.,บรมไตรโลกนารถ 19, ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก ถ.ประชาอุทิศ ซอย 18 ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดจอมทอง ซ.1086 ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดงิ้วงาม ซ.1063 ต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
โรงเรียนวัดคุ้งวารี ซ.1063 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดกรมธรรม์ ซ.AH13 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง ซ.AH13 ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง ซ.1086 ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนบ้านห่วงดรุณ ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนบ้านหนองหญ้า ซ.1063 ต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้ ซ.รพช. ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนบ้านสะอัก (ประชาอุปถัมภ์) ซ.AH13 ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนบ้านวังสาร ซ.1063 ต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว ซ.รพช. ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ ซ.1065 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนบ้านแม่ระหัน ซ.Singhawat Rd ต.ไผ่ขอดอน อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนบ้านพลายชุมพล ถ.สิงหวัฒน์ ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) ซ.AH13 ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนบ้านบุใหญ่ ซ.1063 ต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
โรงเรียนบ้านบึงกระดาน ซ.รพช. ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) ซ.รพช. ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนบ้านบางแก้ว ซ.1065 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนบ้านน้ำดำ ซ.รพช. ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนบ้านนาชักหวาย ซ.1065 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนบ้านทองหลาง ซ.1086 ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี ซ.1064 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนบ้านเต็งสำนัก ซ.รพช. ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนบ้านตูม ซ.รพช. ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนบ้านดงวิทยา ซ.AH13 ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม ซ.12 ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิษณุโลก ถ.พระองค์ขาว ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนนางพญา ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนธีรธาดาพิษณุโลก ซ.AH13 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนธีรธาดาปฐมวัย ถ.พระองค์ขาว ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 ซ.1086 ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนไทยกล้าวิทยา ถ.ราเมศวร ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนเทศบาลวัดน้อย (ท. 1) ถ.,เอกาทศรถ 9, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนเทศบาลวัดท่ามะปราง (ท. 3) ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนเทศบาลวัดคูหาสวรรค์ (ท. 2) ถ.พระร่วง ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวัดธรรมจักร (ท. 4) ถ.,ธรรมบูชา 13, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี) ถ.,ร่วมใจพัฒนา, ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนเทคนิคพาณิชยการพิษณุโลก ถ.ทิพย์เสนา ซอย 1 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ ถ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนดอนทองวิทยา ซ.รพช. ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ถ.,ธรรมบูชา 27, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนชุมชนบ้านตาลสุวรรณ ซ.12 ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง