ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านวังตามน ซ.1327 ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
โรงเรียนบ้านลานตาเมือง ซ.1056 ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
โรงเรียนบ้านโซกเปือย ซ.1327 ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน ซ.1056 ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม ซ.1056 ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง