ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนวัดศรีเมือง ซ.สิงหวัฒน์ ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โรงเรียนวัดโบสถ์ ซ.1057 ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 ซ.1057 ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โรงเรียนบ้านป่าสัก ซ.สท. 2005 ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง ซ.1057 ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ซ.สิงหวัฒน์ ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง