ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา ซ.1319 ต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ซ.101 ต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล ซ.101 ต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โรงเรียนบ้านหนองตลับ ซ.สท. 3019 ต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โรงเรียนบ้านน้ำลาด ซ.1319 ต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง