ค้นพบจำนวน 35 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เรือนจำกลางยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
แขวงการทางยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
ศูนย์สำรวจอุทกวิทยายะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานเทศบาลนครยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานโครงการชลประทานยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานเขตโทรศัพท์ภาคใต้ที่ 1 (ยะลา) ซ.15 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
มัสยิดกลางจังหวัดยะลา (มัสยิดเราฎอตุลยันนะห์) ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานทะเบียนการค้าจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานทะเบียนท้องที่จังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานโยธาธิการจังหวัดยะลา (อาคารทดสอบ-เก็บพัสดุ) ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
ศาลจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
ศาลากลางจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานทรัพยากรธรณีจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
ศาลจังหวัดยะลา แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สถานีทดลองยางพารา-สถาบันวิจัยยางจังหวัดยะลา ซ.15 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง