ค้นพบจำนวน 60 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เรือนจำกลางยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
เรือนจำอำเภอเบตง ต.เบตง อ.ต.เบตง จ.ยะลา 95110
แขวงการทางยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
ศูนย์สำรวจอุทกวิทยายะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
ที่ว่าการอำเภอรามัน ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
ที่ว่าการอำเภอยะหา ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
ที่ว่าการอำเภอกาบัง ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 95120
ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง จ.ยะลา 95000
ที่ว่าการอำเภอบันนังสตา ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
ที่ว่าการอำเภอธารโต ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150
ที่ว่าการอำเภอเบตง ต.เบตง อ.ต.เบตง จ.ยะลา 95110
สำนักงานเทศบาลนครยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานโครงการชลประทานยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานเขตโทรศัพท์ภาคใต้ที่ 1 (ยะลา) ซ.15 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะหา ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรามัน ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
สำนักงานเทศบาลตำบลกายูบอเกาะ ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
สำนักงานเทศบาลตำบลโกตาบารู ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140
สำนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเบตง ต.เบตง อ.ต.เบตง จ.ยะลา 95110
สำนักงานเทศบาลเมืองเบตง ต.เบตง อ.ต.เบตง จ.ยะลา 95110
มัสยิดกลางจังหวัดยะลา (มัสยิดเราฎอตุลยันนะห์) ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานทะเบียนการค้าจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานทะเบียนท้องที่จังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานโยธาธิการจังหวัดยะลา (อาคารทดสอบ-เก็บพัสดุ) ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
ศาลจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
ศาลากลางจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานทรัพยากรธรณีจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
ศาลจังหวัดยะลา แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สถานีทดลองยางพารา-สถาบันวิจัยยางจังหวัดยะลา ซ.15 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
ศาลจังหวัดเบตง ต.เบตง อ.ต.เบตง จ.ยะลา 95110
สำนักงานอัยการจังหวัดเบตง ต.เบตง อ.ต.เบตง จ.ยะลา 95110
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอยะหา ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
สถานีตำรวจภูธรอำเภอรามัน ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
สถานีตำรวจภูธรอำเภอกาบัง ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 95120
สถานีตำรวจภูธรอำเภอกรงปินัง จ.ยะลา 95000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบันนังสตา ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
สถานีตำรวจภูธรอำเภอธารโต ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150
สถานีตำรวจภูธรตำบลยะรม ต.ยะรม อ.ต.เบตง จ.ยะลา 95110
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเบตง ต.เบตง อ.ต.เบตง จ.ยะลา 95110
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง