ค้นพบจำนวน 60 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลนครหาดใหญ่ 445 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เทศบาลเมืองบ้านพรุ ถ.หยงสตาร์ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงอำเภอหาดใหญ่ ถ.ฉัยยากุลอุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
องค์การเภสัชกรรมสาขาภาคใต้ ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 5 ซอย 8 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซ.เพชรเกษม 14 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
จุดตรวจสารวัตรกรมปศุสัตว์ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
ที่ทำการสัสดีอำเภอหาดใหญ่ ถ.สันติราษฎร์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ที่ทำการแพทย์รถไฟหาดใหญ่ ถ.นิพัทธ์อุทิศ 1 ซอย 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
องค์การค้าของคุรุสภา ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สถานีกักพืชหาดใหญ่ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานหาดใหญ่ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สถานีส่งวิทยุการเดินอากาศ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ถ.กาญจนวิทย์ ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ศูนย์ฝึกและอบรมพัฒนาปศุสัตว์ประจำเขต 9 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ศูนย์บริหารงานโทรศัพท์เขต 8 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
ศูนย์เครื่องจักรกลเทศบาลนครหาดใหญ่ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ ถ.สาครมงคล ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สำนักงานเทศบาลตำบลคลองแห ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สำนักงานสรรพากรภาค 12 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ ซ.เพชรเกษม 16 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สำนักงานบริษัทอสมท. จำกัด (มหาชน) ถ.วงศ์วานิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สำนักงานการสื่อสารไปรษณีย์โทรเลขเขต 9 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหาดใหญ่ ซ.เพชรเกษม 21 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สำนักงานการศึกษาการศาสนาและวัฒนธรรมอำเภอหาดใหญ่ ถ.ราษฎร์บูรณะ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ถ.สาครมงคล ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหาดใหญ่ ถ.สันติราษฎร์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สำนักงานททท. ภาคใต้เขต 1 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 ซอย 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สำนักงานการค้าต่างประเทศอำเภอหาดใหญ่ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สำนักงานเทศบาลตำบลควนลัง ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
สำนักงานชลประทานที่ 16 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านพรุ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
สำนักงานพัฒนาและส่งเสริมพลังงานภูมิภาคที่ 4 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สำนักงานเทศบาลตำบลพะตง ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดสงขลา 3 3 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ ซ.คึกฤทธิ์ 1 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสงขลา ถ.โชคสมาน 5 ซอย 22 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ศูนย์วิจัยยางจังหวัดสงขลา ซ.เพชรเกษม 7 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 จังหวัดสงขลา ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดสงขลา ซ.ราษฎร์อุทิศ 29 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ ถ.สันติราษฎร์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมจังหวัดสงขลา ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ ส่วนแยกคอหงษ์ ถ.สินเบญจพลพัฒนา ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
หอการค้าจังหวัดสงขลา ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ถ.เพชรเกษม ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดสงขลาเขต 1 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ศูนย์สื่อสารภูมิภาคจังหวัดสงขลา ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
สถานีตำรวจภูธรตำบลคูเต่า ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 7 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สถานีตำรวจภูธรอำเภอหาดใหญ่ ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สถานีตำรวจภูธรอำเภอหาดใหญ่ ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 ซอย 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สถานีตำรวจภูธรตำบลทุ่งตำเสา ถ.เพชรเกษม ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สถานีตำรวจภูธรตำบลทุ่งลุง ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
สถานีตำรวจภูธรตำบลทุ่งลุง ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ถ.เพชรเกษม ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง