ค้นพบจำนวน 241 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 2 (ศูนย์สวนหลวง ร.9) 105/4 ถ.สวนหลวง ร.๙ ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศูนย์ตาปี) ถ.ชนเกษม ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
เทศบาลเมืองนาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
เทศบาลเมืองท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
ที่ทำการสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
สถานฝึกและควบคุมเด็กและเยาวชนเขต 8 8 ถ.ท่าโรงช้าง ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (ป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานีเดิม) ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 วิทยาเขตเทคนิคสุราษฎร์ธานีแห่งที่ 2 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ถ.ยางงาม 6 ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
กลุ่มงานจัดหาน้ำสะอาดศว. เขต 11 สุราษฎร์ธานี ถ.วัตตจารีราษฎร์ ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ถ.วัตตจารีราษฎร์ ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ด่านป่าไม้พุนพิน ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
ศาลแรงงานกลาง ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 8 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
กองกำกับการ 3 กองตำรวจน้ำ ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
กองกำกับการตำรวจภูธรภาค 8 ถ.จุลจอมเกล้า ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
กองรักษาการตำรวจภูธรภาค 8 ถ.จุลจอมเกล้า ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
กองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 8 ถ.จุลจอมเกล้า ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 417 ถ.พ่อขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 416 จ.สุราษฎร์ธานี 84230
เรือนจำอำเภอเกาะสมุย ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310
เรือนจำชั่วคราวทุ่งเขน ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
สถานีประชุมคริสตจักรในบ้านส้อง ถ.วิภาวดีรังสิต ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าพรุคันธบุรี ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการผลิตในเขตปฏิรูปที่ดินสุราษฎร์ธานี ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
แขวงบำรุงทางท่าชนะ ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
หน่วยผสมเทียมอำเภอท่าชนะ ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
ศูนย์ฝึกลิงสมุย ซ.เขาพระ ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
หน่วยตำรวจน้ำเกาะสมุย ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
หน่วยผสมเทียมอำเภอท่าฉาง ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
ศูนย์บริการวิชาการการเลี้ยงกุ้ง ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
ศูนย์ฝึกลิงบ้านคลองไทร ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
หน่วยผสมเทียมอำเภอกาญจนดิษฐ์ ถ.กาญจนดิษฐ์ ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคใต้ 2 สุราษฎร์ธานี ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ศูนย์เครื่องจักรกล ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี ถ.ยางงาม 6 ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคใต้ 2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 ถ.วัตตจารีราษฎร์ ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 9 (สุราษฎร์ธานี) ถ.วัตตจารีราษฎร์ ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ศูนย์กิตติคุณรักเพื่อนบ้านสุราษฎร์ธานี ถ.จุลจอมเกล้า ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
แขวงการทางสุราษฎร์ธานี ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
ศูนย์วิศวกรรมภาคใต้ บริษัทอสมท. จำกัด (มหาชน) ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร ซ.พิเศษ ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
สถานฝึกและควบคุมเด็กและเยาวชนหน่วยควบคุมหญิง ถ.พ่อขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.3 สุราษฎร์ธานี ถ.พ่อขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สุราษฎร์ธานี ซ.บ้านนิคม 2 ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ศูนย์วิจัยประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
ศูนย์กีฬาต้านยาเสพติดอำเภอบ้านนาเดิม ต.นาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240
แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ถ.วิภาวดีรังสิต ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
ที่ว่าการอำเภอเกาะพะงัน ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
ที่ว่าการอำเภอท่าชนะ ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
ที่ว่าการอำเภอไชยา ถ.รักษ์นรกิจ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
ที่ว่าการอำเภอดอนสัก ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220
ที่ว่าการอำเภอท่าฉาง ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
ที่ว่าการกิ่งอำเภอวิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 84180
ที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์ ถ.กาญจนดิษฐ์ ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
ที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ที่ว่าการอำเภอพุนพิน ถ.จุลจอมเกล้า ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
ที่ว่าการอำเภอคีรีรัฐนิคม ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180
ที่ว่าการอำเภอบ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230
ที่ว่าการอำเภอบ้านนาเดิม ถ.หน้าอำเภอ ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240
ที่ว่าการอำเภอพนม ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250
ที่ว่าการอำเภอเคียนซา ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
ที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร ถ.เทศบาล 1 อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
ที่ว่าการอำเภอเวียงสระ ถ.วิภาวดีรังสิต ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
ที่ว่าการอำเภอพระแสง ถ.วิภาวดี ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
ที่ว่าการอำเภอชัยบุรี ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350
สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเกาะพะงัน ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าชนะ ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอท่าชนะ ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย ถ.ฉายากุล ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาสมุย ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะสมุย ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเกาะสมุย ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดไชยา ถ.ศรีพิชัยสงคราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา ถ.มุฑาพฤกษ์ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยา ถ.รักษ์นรกิจ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอไชยา ถ.รักษ์นรกิจ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
สำนักงานเทศบาลตำบลพุมเรียง ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 86000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนสัก ถ.หน้าเมือง ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก ถ.หน้าเมือง ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220
สำนักงานเทศบาลตำบลดอนสัก ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าฉาง ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าฉาง ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ ถ.ตลาด ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง