ค้นพบจำนวน 20 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลบ้านไผ่ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านไผ่ ซ.2228 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านไผ่ ซ.เจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
สำนักงานการสื่อสารโทรคมนาคมอำเภอบ้านไผ่ ซ.ประชุมธนสาร ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ ซ.เจ้ากอก ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ ถ.แจ้งสนิท ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านไผ่ ถ.แจ้งสนิท ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
สำนักงานยาสูบอำเภอบ้านไผ่ ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 2 ซ.เจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
สำนักงานทะเบียนอำเภอบ้านไผ่ ซ.สุขาภิบาล 8 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
สำนักงานสหกรณ์อำเภอบ้านไผ่ ซ.เจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
แขวงการทางขอนแก่นที่ 3(บ้านไผ่) ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงงานยาสูบ ซ.เจ้ากอก ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
สถานีใบยาสูบโนนชัย ซ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
จุดตรวจพลังแผ่นดินแยกบ้านนาโน ซ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น ถ.แจ้งสนิท ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านไผ่ ซ.2228 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ซ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านไผ่ ซ.สุขาภิบาล 8 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอบ้านไผ่ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง