ค้นพบจำนวน 106 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลนครขอนแก่น ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
กองกำกับการ 4 กองตำรวจทางหลวง ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
กองกำกับการตำรวจภูธรภาค 4 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
กองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 4 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6(ขอนแก่น) ซ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ซ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 1 ซ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานีทดลองหม่อนไหมขอนแก่น ซ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ซ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์ปฏิบัติการรพช. ขอนแก่น ซ.รพช. ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น ซ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8(ป่าไม้เขตขอนแก่นเดิม) ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 ขอนแก่น ซ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 2 ขอนแก่น ซ.รพช. ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์ควบคุมการบินขอนแก่น ซ.สีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น ซ.กสิกรทุ่งสร้าง 19 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ถ.หลังศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
องค์การนานาชาติเพลนเพื่อร่วมพัฒนาแห่งประเทศไทย ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 7 ขอนแก่น ถ.หลังศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น ถ.,เทพารักษ์ 11, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาขอนแก่น ถ.,เทพารักษ์ 11, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์สื่อสาร 6 กองตำรวจสื่อสาร ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานการสื่อสารที่ทำการไปรษณีย์เขต 4 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
บริษัทกสท. โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 1 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศาลแขวงขอนแก่น ถ.เทพารักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานคุมประพฤติภาค 4 ถ.,หน้าศูนย์ราชการ, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานคดีศาลสูงเขต 4 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานคดีศาลปกครองขอนแก่น ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 ถ.,หน้าศูนย์ราชการ, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานททท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 3 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 2 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ขอนแก่น ถ.พิมพสุต ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
บริษัทกสท. โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ถ.พิมพสุต ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 7 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคที่ 4 ถ.,เทพารักษ์ 2, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
เรือนจำกลางขอนแก่น ถ.,ศรีจันทร์ 10/1, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
แขวงการทางขอนแก่นที่ 1 ถ.,ศรีจันทร์ 16, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น ถ.,ศรีจันทร์ 10/1, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานทะเบียนท้องถิ่น ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานตลาดกลางสินค้าเกษตรและการส่งออก ถ.,กลางเมือง 33, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานชลประทานที่ 6 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ถ.อนามัย ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ที่ทำการแพทย์เขตขอนแก่น ถ.วุฒาราม ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ที่ทำการนายตรวจสายขอนแก่นฝ่ายอาณัติสัญญาณโทรคมนาคม ถ.ดรุณสำราญ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
กองบำรุงทางเขตขอนแก่น-แขวงบำรุงขอนแก่น ถ.ดรุณสำราญ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศาลปกครองขอนแก่น ซ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 6 ซ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานีขอนแก่น องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ซ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ซ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
สำนักงานปศุสัตว์ภาค 4 ซ.AH12 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 ซ.208 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
สถานีอากาศเกษตรท่าพระกรมอุตุนิยมวิทยา ซ.208 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ ซ.ศรีวิไล ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น ถ.อนามัย ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ซ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ที่ทำการคลังปัจจัยการผลิตจังหวัดขอนแก่น ซ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ซ.ขก. 3065 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดขอนแก่น ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จังหวัดขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ซ.ขก. 1062 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานจัดหาแรงงานจังหวัดขอนแก่น ถ.หลังศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดขอนแก่น ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ถ.ประสานมิตร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศาลจังหวัดขอนแก่น แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์โทรคมนาคมจังหวัดขอนแก่น ถ.เทพารักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น ถ.หลังเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศาลจังหวัดขอนแก่น ถ.,หน้าศูนย์ราชการ, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานป่าไม้จังหวัดขอนแก่น ถ.,หน้าศูนย์ราชการ, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ถ.,หน้าศูนย์ราชการ, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ถ.หลังเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ถ.,หน้าศูนย์ราชการ, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ถ.,หน้าศูนย์ราชการ, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดขอนแก่น ซ.AH16 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานการค้าต่างประเทศจังหวัดขอนแก่น ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดขอนแก่น ถ.,ประชาสโมสร 40, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น ถ.ประชาสโมสร ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น ถ.ประชาสโมสร ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ถ.อนามัย ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดขอนแก่น ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงงานสุรากรมสรรพสามิตจังหวัดขอนแก่น ซ.2131 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ซ.208 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง