ค้นพบจำนวน 323 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลบ้านไผ่ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
เทศบาลนครขอนแก่น ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
เทศบาลเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนท่าช้าง ซ.โยธาธิการ ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
กองกำกับการ 4 กองตำรวจทางหลวง ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
กองกำกับการตำรวจภูธรภาค 4 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
กองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 4 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
หน่วยผสมเทียมโค-กระบืออำเภอกระนวน 1 ซ.2152 ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ซ.มิตรภาพ ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280
ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง ซ.มิตรภาพ ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280
ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง(เก่า) ซ.มิตรภาพ ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาสวนกวาง ซ.มิตรภาพ ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280
จุดตรวจตำรวจชุมชนตำบลกุดธาตุ ซ.2133 จ.ขอนแก่น 40150
สำนักงานเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง ซ.มิตรภาพ ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280
สถานีโทรคมนาคมบ้านห้วยยาง ซ.มิตรภาพ ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280
ศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ 6 ซ.201 ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
สถานีผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าดงลาน ซ.201 ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
ที่ว่าการกิ่งอำเภอหนองนาคำ ซ.2133 จ.ขอนแก่น 40150
สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ซ.สุขาภิบาล 1 ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
สำนักงานเทศบาลตำบลสีชมพู ซ.สุขาภิบาล 4 ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
ที่ว่าการอำเภอสีชมพู ซ.สุขาภิบาล 4 ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสีชมพู ซ.สุขาภิบาล 4 ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
หน่วยผสมเทียมโคกระบืออำเภอสีชมพู ซ.228 ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
หน่วยผสมเทียมโค-กระบืออำเภออุบลรัตน์ ซ.ขก. 4003 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
หน่วยผสมเทียมโค-กระบืออำเภอน้ำพอง 2 ซ.ขก. 2053 ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
สำนักงานเทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ ซ.สุขาภิบาล 8 อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
ที่ว่าการอำเภออุบลรัตน์ ซ.ขก. 4014 อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออุบลรัตน์ ซ.ขก. 4014 อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุบลรัตน์ ซ.ขก. 4014 อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ ซ.ขก. 4014 อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
หน่วยบำรุงทางของกรมทางหลวงชนบท ซ.ขก. 1001 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 4 ถ.มิตรภาพ ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำพอง ถ.มิตรภาพ ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
สำนักงานสหกรณ์อำเภอกระนวน ซ.2152 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ถ.มิตรบำรุง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองโก ถ.มิตรบำรุง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระนวน ถ.มิตรบำรุง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
ที่ว่าการอำเภอกระนวน ถ.มิตรบำรุง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
สำนักงานเทศบาลตำบลวังชัย ถ.เทิงวิเศษ ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำพอง ซ.แก้วพรรณา ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
ที่ว่าการอำเภอน้ำพอง ซ.สหราชอุทิศ ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำพอง ถ.บ้านวังเกิ้ง ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง ถ.บ้านวังเกิ้ง ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น ซ.2109 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
ที่ว่าการกิ่งอำเภอเวียงเก่า ซ.2038 ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ซ.2038 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอภูเวียง ซ.2038 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
สำนักงานสุขภาพภาคประชาชนชมรมอาสาสมัครอำเภอภูเวียง ซ.2038 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเวียง ซ.2038 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
ที่ว่าการอำเภอภูเวียง ซ.2038 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
สำนักงานเทศบาลตำบลภูเวียง ซ.2038 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
สำนักงานเทศบาลเมืองภูเวียง ซ.2038 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูผาม่าน ซ.2361 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอภูผาม่าน ซ.2361 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูผาม่าน ซ.2361 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
สำนักงานเทศบาลตำบลภูผาม่าน ซ.2361 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
ที่ว่าการอำเภอภูผาม่าน ซ.2361 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน ซ.2361 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
หน่วยผสมเทียมอำเภอภูผาม่าน ซ.2361 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
สำนักงานเทศบาลตำบลโนนหัน ซ.201 ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
สำนักงานกฏหมายช่วยเหลือประชาชนทางกฏหมาย ซ.AH16 ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6(ขอนแก่น) ซ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ซ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ที่ว่าการกิ่งอำเภอซำสูง ซ.2152 จ.ขอนแก่น 40170
สำนักงานเทศบาลตำบลซำสูง ซ.2152 จ.ขอนแก่น 40170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 5 ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอชุมแพ ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอซำสูง ซ.ขก. 3004 จ.ขอนแก่น 40170
แขวงการทางขอนแก่นที่ 2 ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สำนักงานเทศบาลตำบลชุมแพ ถ.ราษฏร์บำรุง ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
ที่ว่าการอำเภอชุมแพ ถ.ราษฏร์บำรุง ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สำนักงานเทศบาลเมืองชุมแพ ถ.สันติสุข 1 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ ถ.ราษฏร์บำรุง ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ ถ.ราษฏร์บำรุง ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ ถ.สันติสุข 1 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สำนักงานป่าไม้อำเภอชุมแพ ถ.ราษฏร์บำรุง ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
ศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์ชุมแพ ถ.มะลิวัลย์ ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ ถ.มะลิวัลย์ ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
ที่ทำการหน่วยประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ถ.มะลิวัลย์ ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก ถ.มะลิวัลย์ ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 1 ซ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานีทดลองหม่อนไหมขอนแก่น ซ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ที่ว่าการอำเภอหนองเรือ ซ.เทศบาล 4 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ ถ.มะลิวัลย์ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเรือ ถ.มะลิวัลย์ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองเรือ ถ.มะลิวัลย์ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ซ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
แขวงการทางขอนแก่นที่ 2(ชุมแพ) สำนักทางหลวงที่ ถ.มะลิวัลย์ ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
สำนักงานเทศบาลตำบลดอนโมง ถ.มะลิวัลย์ ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240
ศูนย์ปฏิบัติการรพช. ขอนแก่น ซ.รพช. ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น ซ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8(ป่าไม้เขตขอนแก่นเดิม) ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 ขอนแก่น ซ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 2 ขอนแก่น ซ.รพช. ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานีโทรคมนาคมบ้านท่าศาลา ซ.โยธาธิการ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
ศูนย์ควบคุมการบินขอนแก่น ซ.สีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น ซ.กสิกรทุ่งสร้าง 19 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ถ.ธรรมจักร ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
ที่ว่าการอำเภอบ้านฝาง ถ.ธรรมจักร ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฝาง ถ.ราษฎร์บำรุง ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง