ค้นพบจำนวน 254 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลตำบลนางรอง ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 9 ถ.พิทักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ ซ.บร. 5024 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอนาโพธิ์ ซ.บร. 5024 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
ที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์ ซ.บร. 5024 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
หน่วยผสมเทียมอำเภอนาโพธิ์ ซ.บร. 5024 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาโพธิ์ ซ.เทศบาล 2 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ซ.2332 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ ซ.207 ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ซ.207 ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
ที่ว่าการอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ซ.207 ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
สำนักงานศึกษาธิการอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ซ.เทศบาล 10 ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ซ.เทศบาล 10 ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ซ.207 ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
ที่ว่าการอำเภอพุทไธสง ซ.202 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพุทไธสง ซ.2061 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง ซ.2061 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพุทไธสง ซ.2061 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
สำนักงานเทศบาลตำบลพุทไธสง ซ.2061 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์ ซ.2074 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
ที่ทำการหน่วยประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ซ.ประชาร่มเย็น จ.บุรีรัมย์ 31150
สำนักงานเทศบาลตำบลแคนดง ซ.2226 จ.บุรีรัมย์ 31150
สำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอแคนดง ซ.2226 จ.บุรีรัมย์ 31150
ที่ทำการหน่วยประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ซ.คลองคึกฤทธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31150
สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอแคนดง ซ.2226 จ.บุรีรัมย์ 31150
ที่ว่าการกิ่งอำเภอแคนดง ซ.2226 จ.บุรีรัมย์ 31150
หน่วยผสมเทียมอำเภอสตึก ซ.ท่าช้าง ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก ซ.AH121 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 2 ซ.สตึกสำราญ ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
ที่ว่าการอำเภอสตึก ซ.สตึกสำราญ ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
สำนักงานเทศบาลตำบลสตึก ซ.AH121 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสตึก ซ.สตึกสำราญ ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ ซ.2226 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสตึก ซ.นิคมพงษ์พิศ ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
นิคมสหกรณ์สตึกบุรีรัมย์ ซ.โยธาธิการ ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสตึก ซ.AH121 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
สำนักงานเทศบาลตำบลคูเมือง ซ.2074 ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
ที่ว่าการอำเภอคูเมือง ซ.2074 ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
สำนักงานศึกษาธิการอำเภอคูเมือง ซ.2074 ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง ซ.2074 ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอคูเมือง ซ.2074 ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคูเมือง ซ.2074 ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ที่ 3 ซ.2074 ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
สถานีทดลองยางบุรีรัมย์ ซ.AH121 ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชบุรีรัมย์ ซ.AH121 ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
สำนักงานเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ ซ.โยธาธิการ ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
ที่ว่าการกิ่งอำเภอบ้านด่าน ซ.AH121 จ.บุรีรัมย์ 31000
สำนักงานเทศบาลตำบลทะเมนชัย ซ.เทศบาล 2 ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ ซ.พูนทรัพย์ 1 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
กองทุนสวัสดิการข้าราชการครูลูกจ้างอำเภอลำปลายมาศ ซ.พูนทรัพย์ 1 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
ที่ว่าการอำเภอลำปลายมาศ ซ.พูนทรัพย์ 1 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
ที่ทำการแขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ถ.สุรนารายณ์ ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
สถานีทดลองหม่อนไหมบุรีรัมย์ ซ.AH121 ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ซ.AH121 ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
แขวงการทางบุรีรัมย์ ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
บริษัทกสท. โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ซ.รมย์บุรี ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
สำนักงานบริการโทรคมนาคมบุรีรัมย์ ซ.รมย์บุรี ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 ซ.อีสาน ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
สำนักงานศึกษาธิการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ซ.พิทักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมบุรีรัมย์ ซ.รมย์บุรี ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ซ.รมย์บุรี ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ ซ.จิระ 13 ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
ที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ซ.จิระ 13 ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยราช ซ.สุขาภิบาล 3 ต.ห้วยราชา อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
ศูนย์สาธิตการตลาดอำเภอห้วยราช ซ.โยธาธิการ ต.บ้านตะโก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ซ.226 ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยราช ซ.สุขาภิบาล 7 ต.ห้วยราชา อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอห้วยราช ซ.รพช. ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
ศูนย์ประสานงานส่วนท้องถิ่นอำเภอห้วยราช ซ.รพช. ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
ที่ว่าการอำเภอห้วยราช ซ.รพช. ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
ศูนย์ราชการอำเภอห้วยราช ซ.รพช. ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช ซ.รพช. ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
แขวงการทางบุรีรัมย์ ซ.226 ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง ซ.รพช. ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
ที่ว่าการอำเภอกระสัง ซ.สุขาภิบาล 3 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอกระสัง ซ.สุขาภิบาล 3 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระสัง ซ.สุขาภิบาล 3 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
สำนักงานเทศบาลตำบลกระสัง ซ.สุขาภิบาล 3 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
ที่ว่าการอำเภอหนองหงส์ ซ.รพช. ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหงส์ ซ.รพช. ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหงส์ ซ.รพช. ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหนองหงส์ ซ.รพช. ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหงส์ ซ.รพช. ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240
เรือนจำชั่วคราวโคกมะตูม ซ.2073 ต.ช่อผกา อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ 31110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชำนิ ซ.2073 ต.ชำนิ อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ 31110
ที่ว่าการอำเภอชำนิ ซ.รพช. ต.ชำนิ อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ 31110
สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ ซ.รพช. ต.ชำนิ อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ 31110
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอชำนิ ซ.รพช. ต.ชำนิ อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ 31110
ที่ว่าการอำเภอพลับพลาชัย ซ.2208 ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 31250
สำนักงานการเกษตรอำเภอพลับพลาชัย ซ.2208 ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 31250
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพลับพลาชัย ซ.สันติสุข ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 31250
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพลับพลาชัย ซ.สันติสุข ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 31250
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ ซ.24 ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
ที่ว่าการอำเภอหนองกี่ ซ.24 ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกี่ ซ.24 ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหนองกี่ ซ.24 ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกี่ ซ.2317 ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
สำนักงานเขตส่งเสริมอ้อยที่ 3 ซ.2317 ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง